Tankanlæg

Tankanlæg til generatoranlæg tager altid udgangspunkt i krav til drifttimer, certificeringer, lokale krav, myndighedskrav mv.
Typisk udføres dagtank placeret ved generatoranlæg eller som en integreret del af selve anlægget. Ved mange generatorinstallationer vil en dagtank være nok til at opretholde nødvendige driftstimer. Ved større krav til driftstimer udføres der lagertank, typisk placeret andet sted end dagtank.

Ved udførelse med både dagtank og lagertank skal der anvendes pumpeløsning for at kunne flytte brændstoffet sikkert og automatisk mellem lagertank og dagtank. Der skal ligeledes udføres niveaufølere for kontrol af dieseloliestand og styring af pumpe. Disse elementer kan enten integreres i generatorstyringen eller laves som særskilt, decentral styring.

Dieseltanke skal udføres i henhold til Miljøministeriets Tank bekendtgørelse BEK nr. 1321.


Kontakt os

Samtykke