Tieto koncernen vælger Coromatic som leverandør af nødstrømsløsning

Coromatic har leveret Europas første nødstrømsløsning med ny teknologi til Tieto koncernens datacenter

Fra UPS til DRUPS

Coromatic har leveret en design prisvindende Hitec Power Pro 2700 DRUPS til Tieto koncernens datacenter i Espoo, Finland. Den opfylder kravene til strømforsyningen ved strømsvigt. Løsningen til Tieto er den første Hitec Power Pro 2700 som er installeret i Europa. DRUPS teknologien kombinerer funktionerne i en UPS (Uninterruptible Power Supply) og en dieselgenerator. DRUPS’en vejer 26 ton og er 8 meter lang.


Coromatic kunde Tieto

I en traditionel nødstrømsløsning udgør UPS’en og nødstrømsenheden separate enheder. I tilfælde af strømsvigt ville der være 10-15 sekunders strømudfald, hvis UPS’en ikke kunne sikre strømforsyningen mens nødstrømssystemet starter op. Strømudfaldet kunne forårsage stor skade på driften af et datacenter eller enhver produktion. Dieselgeneratoren i DRUPS enheden (Diesel Rotary UPS) starter op på to sekunder.

DRUPS’en sparer et stort gulvareal, og adskillige enheder kan installeres i en modulær opbygning. På grund af den enkle, nye teknologi er der mindre risiko for fejl, og systemet har en livscyklus på op til 50 år. Driften af enheden er miljømæssigt gennemtænkt og den fungerer uden batterier, så der ikke produceres belastende affaldsmaterialer.

— Efterspørgslen efter DRUPS vokser stærkt. For eksempel sundhedsplejen og hospitalerne i Finland er interesserede i DRUPS, siger Managing Director Coromatic Finland, Marianne Hynninen.

Datamængden stiger konstant

Der er tilsyneladende ingen grænse for den konstante datavækst. Digitalisering, Internet of Things, forretninger baseret på platforme og deres økosystemer bevæger sig fremad med en stigende hastighed. Kontakten med det offentlige og banker foregår nu online, så datamængden mangedobles. EU lovgivningen omkring informationssikkerhed skærpes, når de nye informationssikkerhedsregler indføres i 2018. Det forudses for eksempel, at antallet af billeder taget og gemt med smartphones vil være næsten 5 mia. i 2017. Kravet til sikre og pålidelige datacentre vokser og datacentre bliver en afgørende del af kritisk infrastruktur.

— Strømforsyning og datakommunikation skal fungere sikkert og uden afbrydelser. Vores kerneydelser inden for critical facilities er driftsplanlægning, design, integration og vedligehold. For at kunne sikre vores drift har vi brug for ekspertise og service fra pålidelige samarbejdspartnere, såsom Coromatic, udtaler Veijo Terho, Manager Data Center Facilities of Tieto Corporation.

UPS system: Uninterruptible Power Supply
DRUPS system: Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply

For more information, kontakt
Marianne Hynninen, Managing Director, Coromatic Oy
Tlf: +358 (0)10 21 6060
marianne.hynninen@coromatic.fi

Om Coromatic
Coromatic er førende leverandør af løsninger til virksomhedskritisk infrastruktur. Coromatic sikrer, at kundernes virksomhed fungerer uden afbrud ved at sikre adgang til strømforsyning og datakommunikation. Coromatic kan tage et helhedsansvar fra rådgivning og design til integration, vedligeholdelse og drift af løsninger til virksomhedskritisk infrastruktur. Kunderne er datacentre, hospitaler, industrien, offentlige virksomheder og hovedkontorer.

Coromatic har over 580 medarbejdere i Norden og har leveret løsninger til virksomheder i mere end 50 lande over hele verden. Coromatic ejes af EQT og medarbejderne i Coromatic.

Om Tieto
Tieto concernen er Nordens ledende software- og service forretning. Tieto vil arbejde med de vigtigste muligheder i dataverdenen og forvandle dem til livslang værdi for mennesker, forretninger og samfundet. Vi vil være kundernes første valg for fornyelse af deres forretning ved at kombinere vores software- og servicekompetencer med en stærk drivkraft for innovation i samarbejde med kunderne og deres økosystemer.