UPS as a Service

UPS as a Service er den mest fleksible løsning vi tilbyder, da du hermed har mulighed for at ændre funktionen og øge kapaciteten på din facilitet i løbet af kontraktperioden.

Ydelsen indeholder en komplet løsning med tilhørende funktioner og vedligeholdelse af anlægget med årlige servicebesøg i hele kontraktperioden. Ydelsen omfatter forbrug af materialer, korrigerende og forebyggende service, support og reservedele. Som en ekstra service kan rejser og månedlige tests også medtages.

Coromatic påtager sig det samlede ansvar for kundernes forretningskritiske installationer og sikrer, at anlæggene kører uden afbrydelse. Hvordan? Ved at varetage den samlede drift. Kort fortalt, kunderne køber den samlede driftsfacilitet as a service fra Coromatic.

Vi sikrer uafbrudt 24/7 drift af kundernes anlæg

Vores omfattende engagement betyder, at vi sikrer uafbrudt 24/7 drift af dit anlæg. Vores serviceaftale garanterer, at al arbejdstid samt alle hjælpematerialer og reservedele, er inkluderet i det kontingentbaserede servicegebyr. Sammen udarbejder vi en oversigt over dine behov og de tilsvarende resultater, der skal afrapporteres.


Kontakt os

Samtykke