Åbne anlæg

Det åbne generatoranlæg placeres typisk indenfor i en bygning i et egnet generatorrum. Installationen omkring det åbne anlæg er komplekst, da der er flere elementer der skal indarbejdes i løsningen. Med det åbne generatoranlæg kommer behovet for håndtering af overflade varme fra motoren og generatoren, køling af motoren, herunder luft ind og ud af generatorrummet, samt etablering af udstødningssystem for røggas. Muligheder for adgang til anlæg, service og påfyldning af brændstof skal ligeledes indarbejdes i den samlede løsning.

2506 Open Set Coromatic