Containeranlæg

I takt med et stadigt øget effektbehov, og manglende plads i eksisterende bygninger, er behovet stigende for individuelle løsninger. For at imødekomme denne efterspørgsel tilbyder vi generatoranlæg i 20″ eller 40″ containere, samt specialbyggede containere eller teknikhuse. Denne form for løsningsvalg er ofte udgiftsbesparende ved installation, da der ikke skal optages plads i eksisterende bygninger.

Containeranlæg

Bedre isolering og reduceret varmetab

I forhold til den traditionelle udendørs canopy løsning, giver denne løsning mulighed for bedre isolering, som medfører et reduceret varmetab under stilstand, samt bedre lyddæmpning for mindre støj til omgivelserne. Der er ligeledes mulighed for at installere større dieseltank anlæg og tavleanlæg i container. Desuden opnås en bedre sikring mod hærværk. Et containeranlæg kan leveres som et nøglefærdigt ”kraftværk” med et minimum af installationsarbejde, bedre forhold ved servicering og let mulighed for at medtage anlæg ved evt. flytning.